نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRL-FL

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRL-FL PRO

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRS-FS

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRS-FS PRO

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRW-FW

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4IRW-FW PRO

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4RL-FL

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4RS-FS

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z4RW-FW

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z6IRL-FL

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z6IRS-FS

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز
بستن

یخچال فریزر دوقلو زیرووات مدل Z6IRW-FW

مشخصات کلی نمودارمصرف انرژی A+ اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو گنجایش و ابعاد گنجایش یخچال ۳۵۰ لیتر گنجایش فریز